Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homeopat – význam cudzieho slova

lekár, ktorý lieči podľa zásad homeopatie