Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

home care – význam cudzieho slova

domáca starostlivosť, domáca opatera