Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holizmus – význam cudzieho slova

pojatie celostnosti nadobúdajúce nové vývojové kvality