Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hodograf – význam cudzieho slova

v matematike krivka zobrazujúca hodnoty vektora pri pohybe bodu v priestore alebo v rovine