Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

homiletika – význam cudzieho slova

náuka o kazateľskom umení