Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holotopia – význam cudzieho slova

poloha časti tela v pomere k celku