Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holport – význam cudzieho slova

spoločné vlastnenie a užívanie niečoho