Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holmium – význam cudzieho slova

kovový prvok, značka Ho