Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holotyp – význam cudzieho slova

jediný jedinec svojho druhu, exemplár označený za typického zástupcu určitého druhu; jediná skamenelina