Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

immunitas – význam cudzieho slova

v starovekom Ríme oslobodenie od občianskych (napr. daňových) povinností udeľované sirotám a vdovám