Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

F F – význam cudzieho slova

chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine