Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

facie, facies – význam cudzieho slova

plocha, tvár; odlišná horninová jednotka; prevládajúci druh rastlín vo fytocenóze