Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faktoring - význam cudzieho slova

odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow