Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fako- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom oko, očný