Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

facsimile - význam cudzieho slova

presná kópia textu, pečate a pod.