Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faktotum – význam cudzieho slova

dôležitý pomocník, niekoho „pravá ruka“