Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faktotum - význam cudzieho slova

dôležitý pomocník, niekoho „pravá ruka“