Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

facility – význam cudzieho slova

zariadenie, vybavenie; platobné prostriedky, ktoré možno získať ako devízový úver