Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fa – význam cudzieho slova

solmizačná slabika pre tón „f“