Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fa - význam cudzieho slova

solmizačná slabika pre tón „f“