Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fair – význam cudzieho slova

slušný, čestný, poctivý, dodržujúci pravidlá, férový