Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fait accompli - význam cudzieho slova

hotová vec, dokonaná udalosť