Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faksimile – význam cudzieho slova

presná tlačová kópia originálu; druh prenosu obrazu