Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

face-to-face - význam cudzieho slova

tvárou v tvár, priamy kontakt