Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fabula – význam cudzieho slova

výmysel, vymyslený príbeh, dej