Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fagot - význam cudzieho slova

drevený dychový hudobný nástroj