Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fader – význam cudzieho slova

zoslabovač, prelínač; zatmievacie zariadenie kamery