Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fajn – význam cudzieho slova

slangový výraz pre pekne, dobre, príjemne; príjemný, pekný