Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fading - význam cudzieho slova

slabnutie rádiového alebo zvukového signálu pôsobením vonkajších vplyvov alebo zámerne