Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fading – význam cudzieho slova

slabnutie rádiového alebo zvukového signálu pôsobením vonkajších vplyvov alebo zámerne