Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arat – význam cudzieho slova

mongolský roľník alebo pastier