Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arat - význam cudzieho slova

mongolský roľník alebo pastier