Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arch – význam cudzieho slova

list papiera rôznej veľkosti; otlačok tlačovej formy poštových cenín