Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archimandrita – význam cudzieho slova

predstavený pravoslávneho kláštora