Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archetyp – význam cudzieho slova

pôvodné znenie textu; pravzor, pôvodný typ, pôvodná podoba; výchovou a kultúrou odovzdávaný a preberaný vzor