Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivistika – význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť