Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivistika - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť