Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archaizmus - význam cudzieho slova

zastaralý jav alebo zvyk; už nepoužívaný jazykový prostriedok