Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archa zmluvy - význam cudzieho slova

schránka s tabuľkami obsahujúcimi Desatoro božích prikázaní