Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivolta – význam cudzieho slova

plasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického oblúka