Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archivolta - význam cudzieho slova

plasticky alebo farebne zdôraznené členenie architektonického oblúka