Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archeografia - význam cudzieho slova

prepisovanie starých písomností a ich vydávanie; náuka o vydávaní historických prameňov