Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archeomagnetizmus - význam cudzieho slova

jav umožňujúci určovanie magnetického poľa v geologickej minulosti