Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archijerej - význam cudzieho slova

pomenovanie štyroch najvyšších duchovných hodností