Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archijerej – význam cudzieho slova

pomenovanie štyroch najvyšších duchovných hodností