Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archanjel – význam cudzieho slova

anjel vyššieho rádu