Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archanjel - význam cudzieho slova

anjel vyššieho rádu