Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

arche-, archeo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom starý, starobylý