Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archi-, arch- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom: umelecké znázornenie diela; starý, starobylý, dávny, pôvodný, pra-