Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

architekt – význam cudzieho slova

umelecky a technicky vzdelaný navrhovateľ stavebných a iných umeleckých objektov, bytov, záhrad a pod.