Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

archeopteryx – význam cudzieho slova

vyhynutý pravták z hornej jury