Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

architektonika – význam cudzieho slova

umelecké znázornenie konštrukcie stavby; umelecká skladba diela; veda o stavebnom umení, súčasť architektúry