Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fabulácia – význam cudzieho slova

vymýšľanie deja ako podkladu literárneho diela