Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indoeuropeistika – význam cudzieho slova

vedný odbor, ktorý sa zaoberá porovnávaním indoeurópskych jazykov