Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omega – význam cudzieho slova

posledná hláska gréckej abecedy, otvorené „o“; koniec; značka pre ohm