Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omni tempore – význam cudzieho slova

kedykoľvek, vždy