Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

on-line, online – význam cudzieho slova

zapojenie, zapnutie, v chode, v prevádzke; zapojenie na ústredný počítač, spriahnutý