Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omni jure – význam cudzieho slova

plným právom