Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

omni jure - význam cudzieho slova

plným právom